R.br. Šifa Boja-materijal Veličina
1. 1608-S Crna-koža S
2. 1608-M Crna-koža M
3. 1608-L Crna-koža L
4. 1608-XL Crna-koža XL
5. 1608-XXL Crna-koža XXL
6. 16048-S Crna-koža S
7. 16048-M Crna-koža M
8. 16048-L Crna-koža L
9. 16048-XL Crna-koža XL
10. 16048-XXL Crna-koža XXL
11. 3120-XS Crna-koža XS
12. 3120-S Crna-koža S
13. 3120-M Crna-koža M
14. 3120-L Crna-koža L
15. 3120-XL Crna-koža XL
16. 3120-XXL Crna-koža XXL
17. 3126-XS Crna-koža XS
18. 3126-S Crna-koža S
19. 3126-M Crna-koža M
20. 3126-L Crna-koža L
21. 3126-XL Crna-koža XL
22. 3126-XXL Crna-koža XXL
23. 3095-S Crveno/crna-koža S
24. 3095-M Crveno/crna-koža M
25. 3095-L Crveno/crna-koža L
26. 3095-XL Crveno/crna-koža XL
27. 3095-XXL Crveno/crna-koža XXL
28. 3111-XS Srebrno/crna-koža XS
29. 3111-S Srebrno/crna-koža S
30. 3111-M Srebrno/crna-koža M
31. 3111-L Srebrno/crna-koža L
32. 3111-XL Srebrno/crna-koža XL
33. 3111-XXL Srebrno/crna-koža XXL
34. 7186-S Cross crveno/crne S
35. 7186-M Cross crveno/crne M
36. 7186-L Cross crveno/crne L
37. 7185-XL Cross crveno/crne XL
38. 7186-XXL Cross crveno/crne XXL
39. 7194-S Cross plavo/crne S
40. 7194-M Cross plavo/crne M
41. 7194-L Cross plavo/crne L
42. 7194-XL Cross plavo/crne XL
43. 7194-XXL Cross plavo/crne XXL
44. 855-S Cross srebrno/crne S
45. 855-M Cross srebrno/crne M
46. 855-L Cross srebrno/crne L
47. 855-XL Cross srebrno/crne XL
48. 855-XXL Cross srebrno/crne XXL